Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thư mục gốc trang web của tôi là gì?

Thư mục gốc của trang web của bạn là nội dung tải lên khi khách truy cập vào tên miền của bạn trong trình duyệt Web. Kết quả rõ ràng nhất của việc này là bạn cần đặt "tập tin chỉ mục" vào thư mục gốc của trang web cho khách truy cập xem trang web của bạn (thêm thông tin).

Các ứng dụng liên quan đến trang web cũng có thể cần phải biết thư mục gốc của trang web của bạn.

Thư mục gốc của trang web của bạn phụ thuộc vào:

Web/Cổ điển (Hosting Control Panel)

Thư mục gốc của Tên miền chính của bạn là thư mục gốc của tài khoản lưu trữ, có thể được ký hiệu là dấu gạch chéo đơn (ví dụ "/" không có dấu ngoặc kép), hoặc là trường hoàn toàn trống.

Các thư mục gốc Tên miền con và tên miền phụ được chỉ định khi chúng được thiết lập. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê trong Hosting Control Panel.

Để tìm thư mục gốc của tên miền con và tên miền phụ

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Khởi chạy.
 4. Trong phần Cài đặt, nhấp vào Tên miền lưu trữ.

Các thư mục gốc tên miền phụ hiển thị trong trường Thư mục.

Để tìm thư mục gốc của tên miền phụ, nhấp vào tên miền "chính". Tất cả các tên miền con của các tên miền phụ được hiển thị, cùng với thư mục gốc của chúng trong trường Thư mục.

Linux (cPanel)

Thư mục gốc của Tên miền chính của bạnlà /public_html.

Các thư mục gốc Tên miền con và tên miền phụ được chỉ định khi chúng được thiết lập. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê trong cPanel.

Để tìm thư mục gốc của tên miền con và tên miền phụ (bổ sung)

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Khởi chạy.
 4. Trong phần Tên miền, nhấp vào Tên miền phụ hoặc Tên miền bổ sung, tùy vào loại tên miền mà bạn đang sử dụng.

Thư mục gốc hiển thị trong trường Tài liệu gốc.

Windows (Plesk)

Thư mục gốc của Tên miền chính của bạn là httpdocs/.

Các thư mục gốc Tên miền con và tên miền phụ được chỉ định khi chúng được thiết lập. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê trong Plesk.

Để tìm thư mục gốc của tên miền con và tên miền phụ (bổ sung)

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Khởi chạy.

Trong phần của mỗi tên miền, thư mục gốc hiển thị trong trường Website tại. Theo mặc định, thư mục gốc chính là tên miền theo sau bởi dấu gạch chéo, ví dụ subdomain.coolexample.com/

WordPress được quản lý

Thư mục gốc của trang WordPress được quản lý là /html/[tên người dùng FTP của bạn] (tìm tên của người dùng bằng cách sử dụng các hướng dẫn này).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.