Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Thư mục gốc website của tôi trong dịch vụ lưu trữ Plesk là gì?

Thư mục gốc của trang web của bạn là nội dung tải lên khi khách truy cập vào tên miền của bạn trong trình duyệt Web. Kết quả rõ ràng nhất của việc này là bạn cần đặt "tập tin chỉ mục" vào thư mục gốc của trang web cho khách truy cập xem trang web của bạn (thêm thông tin).

Các ứng dụng liên quan đến trang web cũng có thể cần phải biết thư mục gốc của trang web của bạn.

Thư mục gốc của tên miền chính của bạn là httpdocs/.

Các thư mục gốc của tên miền con và thứ cấp được chỉ định khi chúng được cài đặt. Bạn có thể tìm thấy chúng được liệt kê trong Plesk.

Để tìm thư mục gốc của tên miền con và tên miền phụ (bổ sung)

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Dịch vụ lưu trữ.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .

Trong phần của mỗi tên miền, thư mục gốc hiển thị trong trường Website tại. Theo mặc định, thư mục gốc chính là tên miền theo sau bởi dấu gạch chéo, ví dụ subdomain.coolexample.com/


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.