Thư mục lưu trữ chia sẻ chứa được bao nhiêu tập tin?

Số lượng tập tin mỗi thư mục bạn có thể sử dụng sẽ tùy thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ bạn có:

Loại Tối đa. Số tập tin trên mỗi thư mục 1
Web & Cổ điển 1,024 tập tin/inodes2
cPanel, Plesk, WordPress được quản lý Không giới hạn3

Những hạn chế này sẽ ngăn chặn cấu trúc tập tin của khách hàng không bị gánh nặng tài nguyên của máy chủ và ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian tải của nó.

Nếu vượt quá giới hạn của tài khoản, bạn có thể nhận được một tin nhắn “hết dung lượng ổ đĩa” khi cố thêm hoặc tạo nhiều tập tin hơn trong thư mục đó. Điều này không có nghĩa là toàn bộ tài khoản lưu trữ của bạn đã vượt quá dung lượng ổ đĩa mà chỉ có thư mục đó thôi.

Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách tách thư mục với nhiều tập tin/inode thành những thư mục con, và bằng cách chia bất kỳ thư mục ‘bộ nhớ đệm’ hay ‘hình thu nhỏ’ mà trang sử dụng hay với một tác vụ cron. Chúng tôi sẽ cảnh báo khách hàng vượt quá giới hạn này và có thể phải dời tập tin để duy trì hiệu suất của máy chủ.

1 Toàn bộ tài khoản lưu trữ của bạn không thể chứa nhiều hơn 500,000 tập tin và thư mục (Windows) hay 250,000 inode (Linux).

2 Chiều dài tên tập tin là từ 1 đến 16 ký tự được xem là 1 inode và 32 ký tự được tính là 2, 33 và 48 ký tự được là 3, và cứ thế. Tên tập tin càng dài thì bạn càng có ít tập tin trong một thư mục.

3 Mặc dù chúng tôi không quy định giới hạn nào, để cải thiện hiệu suất của website, chúng tôi đề nghị bạn nên hạn chế các thư mục không vượt quá giới hạn 1024 tập tin/inode (tập tin)(thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.