Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thư rác là gì?

Trong hoạt động phân phối email, “thư rác” là email gửi hàng loạt tự động. Thư rác thường được xem là email vô giá trị và có thể trở thành điều khó chịu thường xuyên đối với những người nhận chúng. Việc gửi thư rác bị coi là hành vi tồi tệ.

Tùy chọn Cài đặt thư rác trong Thư trên web trong không gian làm việc cho phép bạn đặt hành vi cho hoạt động lọc thư rác và thêm địa chỉ email vào Danh sách được phép hoặc Danh sách bị chặn của bạn. Thao tác thêm địa chỉ email hoặc tên miền vào Danh sách bị chặn của bạn sẽ làm cho các email từ địa chỉ email hoặc miền đó bị xử lý như thư rác và bị lọc theo cài đặt thư rác của bạn. Việc thêm địa chỉ email vào Danh sách cho phép giúp bạn nhận mọi thư từ địa chỉ email hoặc miền đó.

Bạn có thể bật hoặc tắt bộ lọc thư rác, chỉ định cách xử lý các email được xác định là thư rác và chỉ định mức độ bạn muốn sử dụng cho thao tác lọc. Để biết thêm thông tin, xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.