Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi bản ghi A

Bạn có thể chỉnh sửa một Bản ghi A trong tập tin vùng của GoDaddy nếu cần cập nhật nơi miền đang trỏ đến. Việc thay đổi một Bản ghi A hiện có có thể khiến website hoặc dịch vụ email của bạn tạm thời bị gián đoạn. Nếu bạn đang cố thay đổi bản ghi www của mình, bạn sẽ cần chỉnh sửa bản ghi CNAME thay vào đó.

Bạn có thể xem hình động ngắn minh họa thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Vui lòng chọn Quản lý DNS bên dướiCài đặt Bổ sung. Bạn sẽ không thể xem các bản ghi của mình nếu thấy thông báo Chúng tôi không thể hiển thị thông tin DNS của bạn vì chúng tôi không quản lý máy chủ tên của bạn. Thay đổi Máy chủ tên mền của bạn để quản lý DNS với GoDaddy.
 4. Vui lòng chọn biểu tượng bút chì chỉnh sửa dns biểu tượng bút chì kế bên Bản ghi A bạn cần chỉnh sửa.

  Lưu ý: Bạn không thấy biểu tượng bút chì? Hãy kiểm tra các cài đặt hoặc sản phẩm sau:
  • Bạn có sở hữu Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm? Hướng dẫn của GoDaddy của chúng tôi sẽ có mặt để trợ giúp.
  • Có phải bạn đã bật chuyển tiếp miền trên miền?
  • Miền có được kết nối với trang của bên thứ ba không (ví dụ: Squarespace hoặc LinkedIn)? Bạn có thể truy cập trang đó để ngắt kết nối, hay xóa kết nối.
  • Tường lửa có được bật trong Bảo mật website không? Chỉnh sửa địa chỉ IP của bạn

 5. Chỉnh sửa chi tiết cho Bản ghi A :
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ lưu trữ nơi Bản ghi A liên kết đến. Nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền của bạn. Hay thay đổi một tiền tốmiền con từ store.coolexample.com sangshop.coolexample.com.
  • Trỏ đến: Địa chỉ IP bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Đây thường là địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin DNS trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Phần lớn người dùng sẽ thấy thay đổi DNS rất nhanh, nhưng có thể mất đến trên 48 giờ cho một số người dùng.

Cho tôi biết cách

chỉnh sửa hồ sơ cname

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin