Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi bản ghi NS

Bạn có thể chỉnh sửa bản ghi NS tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong tập tin vùng của mình để cập nhật máy chủ tên mà một máy chủ lưu trữ miền con cụ thể trỏ đến. Thao tác này sẽ cho phép bạn quản lý miền con bằng một dịch vụ DNS khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn Trung tâm kiểm soát miền. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
 3. Cuộn xuống Cài đặt bổ sung và nhấp vào Quản lý DNS .
  chọn chọn quản lý dns
 4. Trên trang Quản lý DNS , bên cạnh hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vàochỉnh sửa biểu tượng bút chì dns biểu tượng bút chì.

  Lưu ý: Nếu lưu trữ DNS với GoDaddy, các bản ghi NS cần thiết cho DNS mặc định của bạn sẽ được cấu hình tự động và không thể sửa đổi.

 5. Chỉnh sửa các trường nếu cần:
  • Máy chủ lưu trữ: Tên máy chủ lưu trữ của miền con bạn đang trỏ.
  • Trỏ đến: Máy chủ tên mà bạn muốn miền con trỏ đến.
  • TTL: Máy chủ sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trong bao lâu.
 6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất quá trình.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin