Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi bố cục phần

Hầu hết các phần đều có nhiều bố cục để bạn lựa chọn. Bố cục được điều chỉnh cho phù hợp với từng loại phần, cho dù đó là phần Liên hệ với chúng tôi, thư viện ảnh hay một phần để mọi người đăng ký vào danh sách email của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Di chuột qua phần và chọnBiểu tượng bố cục Biểu tượng bố cục . Ngoài ra, nếu bạn chọn một phần, đôi khi Bố cục sẽ là một trong những tùy chọn trong trình soạn thảo.
  5. Cuộn qua các bố cục và chọn bố cục bạn thích.
  6. Chọn Xong .
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm