Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi cách hiển thị nút Phương tiện xã hội

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp GoDaddy Social , nơi các chuyên gia của chúng tôi quản lý cuộc sống trực tuyến của bạn, nếu bạn muốn dành thời gian cho những việc khác.

Cung cấp cho khách truy cập website một cách để truy cập các trang mạng xã hội của bạn. Các tùy chọn bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Yelp, Houzz, Discord, Twitch và TikTok.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm các nút mạng xã hội, rồi thêm một phần .
  5. Tìm kiếm phần Xã hội và chọn Thêm .
  6. Thêm liên kết đến các tài khoản mạng xã hội khác nhau của bạn. Nếu bạn muốn, hãy sử dụng phần Trọng âm để chọn màu nền (màu chủ đề, đen hoặc trắng).
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm