Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi cài đặt chuyển tiếp email bảo mật của tôi

Tất cả các miền đủ điều kiện được đăng ký với GoDaddy đều có thông tin liên hệ miền được thay thế tự động bằng các chi tiết proxy từ nhà cung cấp dịch vụ bảo mật của chúng tôi, Domains By Proxy & reg ;. Miền có Miền theo Proxy & reg; cho phép nhận một địa chỉ email riêng tư, duy nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên thư mục WHOIS . Thiết lập địa chỉ email này để chuyển tiếp thư đến tài khoản email ưa thích của bạn, thay đổi cài đặt để chọn cách bạn muốn nhận email hoặc tắt hoàn toàn tính năng chuyển tiếp email.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn miền cụ thể mà bạn sẽ cập nhật để truy cập trang Cài đặt miền .
  ảnh chụp màn hình của một miền được chọn
 3. Trong phần Bảo mật miền , chọn Chỉnh sửa cài đặt email bên cạnh Chuyển tiếp email .
 4. Chọn cài đặt chuyển tiếp email của bạn và nhập địa chỉ email ưa thích của bạn khi thích hợp:
  • Chuyển tiếp tất cả email tới email này : Mọi email được gửi đến Domains By Proxy & reg; địa chỉ email sẽ được gửi đến địa chỉ email ưa thích của bạn. Nhập địa chỉ email ưa thích của bạn vào trường có sẵn.
  • Lọc thư rác và chuyển tiếp đến email này : Chúng tôi sẽ kiểm tra các email rác được gửi đến Domains By Proxy & reg; địa chỉ email và xóa những địa chỉ đó, vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được những thư hợp lệ. Nhập địa chỉ email ưa thích của bạn vào trường có sẵn.
  • Không chuyển tiếp email : Bạn sẽ không nhận được bất kỳ email nào được gửi đến Domains By Proxy & reg; địa chỉ email.
 5. Chọn Lưu để xác nhận thay đổi của bạn.

Bước có liên quan

 • Trả lời thư được chuyển tiếp bằng cách soạn một email mới tới địa chỉ email của người gửi, bạn có thể tìm thấy địa chỉ này trong dòng chủ đề của email được chuyển tiếp. Gửi email mới nghĩa là bạn sẵn sàng để lộ địa chỉ email cá nhân của mình cho người nhận.
 • Nâng cấp bảo vệ miền của bạn để tăng cường bảo mật và sự bảo vệ trên miền của bạn.

Xem thêm thông tin

 • Sử dụng xác minh 2 bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.
 • Đảm bảo bạn đã bật tự động gia hạn để tiếp tục đăng ký miền mà không bị gián đoạn.