GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi cài đặt phê duyệt bình luận trong WordPress

Để đảm bảo rằng chỉ những bình luận được cho phép mới xuất hiện trên trang WordPress của bạn, hãy làm theo các bước sau để bật các tùy chọn phê duyệt bình luận.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trên menu bên trái, chọn Cài đặt rồi chọn Thảo luận .
 3. Trong phần Trước khi bình luận xuất hiện, chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi tùy chọn dưới đây để bật chúng:
  • Bình luận phải được phê duyệt theo cách thủ công.
  • Tác giả bình luận phải có bình luận được phê duyệt trước đó.
  Để tắt một trong hai tùy chọn, hãy xóa hộp kiểm cho tùy chọn đó.
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn được thông báo bất cứ khi nào bạn cần phê duyệt hoặc xóa bình luận, trong phần Gửi email cho tôi bất cứ khi nào, hãy chọn hộp bên cạnh Một bình luận đang được giữ để kiểm duyệt.
 5. Vui lòng cuộn xuống cuối trang rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Khi được bật, các tùy chọn này sẽ ngăn người gửi thư rác để lại bình luận trái phép trên trang của bạn.

Xem thêm thông tin