Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi cài đặt PHP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ

Nếu cài đặt PHP mặc định cho tài khoản dịch vụ lưu trữ không đáp ứng các yêu cầu của website hoặc ứng dụng của bạn, hãy làm theo các bước sau để thay đổi cài đặt PHP.

 1. Hãy xem bài viết về tên tập tin cho tập tin khởi tạo PHP và xác định tên tập tin này cho tài khoản lưu trữ của bạn. Ví dụ: nếu bạn có dịch vụ lưu trữ trên Windows với Plesk, tên tập tin này là .user.ini.
 2. Hãy tìm tên tập tin đó trong thư mục gốc thuộc tài khoản của bạn. Đó là tập tin bạn cần chỉnh sửa trong bước tiếp theo.

  Nếu bạn không tìm thấy tập tin đó trong thư mục gốc, sử dụng trình soạn thảo văn bản (ví dụ: trong cPanel, sử dụng Trình quản lý tập tin) để tạo tập tin và lưu trong thư mục gốc. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt tên tập tin như trong bài viết của chúng tôi.

 3. Chỉnh sửa tập tin: Dịch vụ lưu trữ cPanel Linux | Dịch vụ lưu trữ Plesk Windows | dịch vụ lưu trữ web | WordPress được quản lý | VPS

  Ví dụ:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Lưu ý: Để biết thông tin cụ thể về các cài đặt PHP này, hãy xem tài liệu về PHP cho các chỉ thị php.ini cơ bản.

 4. Thực hiện các bước cần thiết để thay đổi có hiệu lực.
 5. Sử dụng tập tin phpinfo để xác nhận các thay đổi đã hoàn tất.

Xem thêm thông tin

 • Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho WordPress, vui lòng truy cập Danh mục Hỗ trợ WP Premium của chúng tôi.