Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi cài đặt Workspace Email từ POP sang IMAP

Để chuyển email của bạn từ cài đặt POP sang IMAP, hãy cập nhật loại tài khoản trong chương trình email của bạn hoặc thiết lập tài khoản bằng IMAP. Không thể thay đổi loại tài khoản đối với một số ứng dụng khách, bao gồm Apple Mail, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016 và Thunderbird. Để sử dụng IMAP với các ứng dụng khách này, bạn sẽ thiết lập tài khoản với các máy chủ đến và đi của mình.

 1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Nếu bạn chưa có, hãy chuyển sang Chế độ xem cổ điển .
 3. Từ menu Trợ giúp, chọn Trung tâm Cài đặt Email.
 4. Trong Cài đặt máy chủ email , bạn sẽ thấy các cài đặt máy chủ đến và đi của mình.
 5. Trong chương trình email của bạn, tìm cài đặt tài khoản và nhập như sau:
  • Máy chủ thư đến : Máy chủ IMAP đến của bạn
  • Máy chủ thư đi : Máy chủ SMTP đi của bạn
  • Cổng đến : 143 (không có SSL) hoặc 993 (có SSL)
  • Cổng đi : 25, 80 hoặc 3535 (không có SSL); 465 hoặc 587 (có SSL)

  Lưu ý: Nếu bạn đã tạo các thư mục thư trong tài khoản POP, bạn sẽ cần tạo lại chúng trong tài khoản IMAP của mình.

  Thêm thông tin