Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi chủ đề của tôi

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và thay đổi, website của bạn cũng vậy. Có thể đã đến lúc một chủ đề mới cần thay đổi điều hướng và vị trí logo, làm nổi bật địa chỉ và điện thoại của bạn hoặc chuyển sang một chủ đề có tiêu đề video (mặc dù bạn không muốn thay đổi quá thường xuyên).

Video này là một phần của loạt bài Hướng dẫn xây dựng website của riêng bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Mở Trình chỉnh sửa website của bạn.
  • Trong Bảng điều khiển, chọn Trang web . Sau đó chọn Sửa trang .
  • Chọn Chỉnh sửa website bên cạnh ảnh bìa của bạn.
 4. Chọn chủ đề
 5. Ghi lại tên giao diện hiện tại của bạn để phòng trường hợp bạn muốn đổi lại hoặc đang cân nhắc một vài lựa chọn khác.
  Ảnh chụp màn hình nơi tìm tên giao diện hiện tại của bạn trong menu Chủ đề. Nó ở gần Thử giao diện mới.
 6. Chọn Thử giao diện mới .
 7. Thư viện sẽ xem trước giao diện trang chủ của bạn trong mọi tùy chọn chủ đề. Ngay sau khi bạn chọn một chủ đề, chủ đề đó sẽ được áp dụng.
 8. Thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào khác mà bạn muốn cho trang của mình, chẳng hạn như chọn màu trang , thay đổi phông chữ trang hoặc thêm phần .
 9. Đăng tải trang của bạn để mọi người thấy được những thay đổi.

Xem thêm thông tin