Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi CSS giao diện trong WordPress

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với CSS của giao diện ngay trong WordPress.

  1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, hãy thêm giao diện phụ.
  2. Đăng nhập vào WordPress.
  3. Truy cập vào Giao diện > Trình soạn thảo.
  4. Thực hiện các thay đổi hoặc thêm CSS.
  5. Nhấp vào Cập nhật tập tin.

Xem thêm thông tin