Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi đơn vị tiền tệ cho cửa hàng đại lý của tôi

Cho phép khách hàng thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải là Đô la Mỹ (USD) bằng cách bật tính năng định giá nhiều loại tiền và cài đặt tùy chọn đơn vị tiền tệ của bạn. Mặc dù tùy chọn đơn vị tiền tệ của bạn hiển thị theo mặc định, nhưng khách hàng có thể ghi đè tùy chọn của bạn bằng cách chọn đơn vị tiền tệ khác trong tiêu đề cửa hàng của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát đại lý (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
  2. Vào Cài đặt và chọn Tiền tệ .
  3. Đánh dấu vào ô để chọn Chọn tham gia Đặt giá nhiều loại tiền .
  4. Đặt đơn vị tiền tệ hiển thị ưa thích của bạn.
  5. Nhấp vào OK . Có thể mất vài phút để các thay đổi của bạn có hiệu lực.
Cảnh báo: Ngay cả khi bạn bật tính năng này, hoa hồng của bạn vẫn được thanh toán bằng USD. Tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái và các biến số khác, doanh số bán hàng bằng đơn vị tiền tệ không phải USD có thể làm giảm khoản thanh toán hoa hồng của bạn hoặc dẫn đến việc thanh toán hoa hồng âm.

Ngoài ra, do khung thời gian xử lý của ngân hàng và biến động tỷ giá hối đoái, giá được chỉ định khi khách hàng đặt hàng có thể khác với số tiền được đăng trong tài khoản ngân hàng của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi.

Xem thêm thông tin