Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi giao diện của nút thao tác

Các nút thao tác nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng, nếu bạn có quá nhiều người trông giống nhau, khách truy cập của bạn có thể quét ngay qua họ. Thay đổi giao diện của nút thao tác để làm nổi bật từng nút.

Để thay đổi giao diện của các nút chính và phụ của bạn:

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Sửa website để mở trình dựng website của bạn.
  4. Trong bảng điều khiển thuộc tính, chọn Chủ đề , rồi chọn Nút .
  5. Chọn thiết kế bạn muốn cho các nút chính (được sử dụng cho các hành động chi phối như "Đăng ký") và các nút phụ (được sử dụng cho các hành động hỗ trợ như "Tìm hiểu thêm").

Bạn cũng có thể chọn kết hợp các nút với màu chủ đề của website hoặc không.

Lưu ý: Tất cả các nút liên quan đến thương mại sẽ mặc định cho kiểu nút chính của bạn với một màu tô liền mạch.

Xem thêm thông tin