Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Thay đổi giao diện menu trong WordPress

Giao diện của menu WordPress có thể được thay đổi bằng cách cập nhật CSS.

 1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, hãy thêm giao diện phụ.
 2. Đăng nhập vào WordPress.
 3. Truy cập vào Giao diện > Trình biên tập.
 4. Nhập các thay đổi mong muốn cho CSS.
 5. Ví dụ: Đây là mã mẫu để thay đổi kích thước phông chữ cho menu WordPress:
    .primary-navigation {
      Kích cỡ phông chữ: XXpx;
    }
  • XX là kích thước phông chữ mới cho menu của bạn.
  • Px là viết tắt của pixel.
 6. Nhấp vào Cập nhật Tập tin.

Các thay đổi của bạn bây giờ sẽ được hiển thị trên toàn bộ trang của bạn.

Xem thêm thông tin