Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi hồ sơ MX

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ MX (Trình trao đổi thư) trong tập tin vùng DNS bất cứ lúc nào. Việc thay đổi hồ sơ MX có thể tạm thời làm gián đoạn dịch vụ email của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Trên trang Quản lý DNS, chọn biểu tượng bút chì biểu tượng bút chì chỉnh sửa dns bên cạnh hồ sơ MX bạn cần chỉnh sửa.

  Lưu ý: Tại một thời điểm, mỗi miền chỉ dùng được một dịch vụ email. Ví dụ: bạn có thể dùng Microsoft 365 hoặc email Google trên một miền nhưng không thể dùng cả hai dịch vụ email này trên cùng miền đó.

 5. Chỉnh sửa chi tiết cho hồ sơ MX:
  • Máy chủ lưu trữ: Miền hoặc miền con cho hồ sơ MX. Đa số máy chủ thư sẽ dùng @ cho máy chủ lưu trữ nhưng bạn cũng có thể dùng miền con như www hoặc mail.
  • Trỏ đến: Địa chỉ máy chủ thư, như smtp.secureserver.net.
  • Ưu tiên: Thứ tự đánh giá và sử dụng hồ sơ. Hồ sơ có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được đọc trước.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. Chọn Lưu để lưu thay đổi của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Các bước liên quan

 • Xác nhận đã thiết lập đúng cách cho hồ sơ MX bằng cách tự gửi email kiểm tra cho mình. Bạn hãy nhớ rằng, có thể mất tối đa 48 giờ để các thay đổi DNS có hiệu lực.
 • Xóa hoặc thêm hồ sơ MX bất cứ lúc nào.

Xem thêm thông tin