GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi kích thước ảnh trong WordPress

Nếu bạn có ảnh vẫn chưa đúng kích cỡ, trên trang hoặc bài đăng của mình, và cần phải điều chỉnh.

  1. Nhấp vào Trang hoặc Bài đăng tùy thuộc vào bạn muốn chỉnh sửa mục nào.
  2. Vui lòng Nhấp vào Chỉnh sửa dưới trang hoặc tiêu đề bài đăng.
  3. Nhấp vào nút Thêm Truyền thông.
  4. Chọn ảnh bạn muốn chèn.
  5. Dưới phần Cài đặt Hiển thị tài liệu đính kèmở bên phải, chọn kích cỡ mong muốn từ danh sách thả xuống Kích cỡ.
  6. Nhấp vào nút Chèn vào trang.

Giờ bạn đã cập nhật kích cỡ ảnh mà bạn đang làm việc.

Xem thêm thông tin: