Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu Microsoft 365

Quản lý mật khẩu Microsoft 365 từ Bảng điều khiển Email & Office. Nếu bạn là chủ tài khoản của GoDaddy, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu người dùng, chẳng hạn như để cài đặt lại mật khẩu cho một nhân viên.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.

Chủ tài khoản mới

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn). Nếu quên mật khẩu của tài khoản GoDaddy, đây là cách cài đặt lại.
  2. Trong phần Người dùng, vui lòng chọn Quản lý kế bên địa chỉ email.
  3. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
  4. Vui lòng nhập mộtMật khẩu mới và nhập lại trong Xác nhận mật khẩu (hoặc tạo một mật khẩu tạm thời).
  5. Chọn Lưu. Có thể mất đến 30 phút cập nhật sau khi thay đổi mật khẩu.

Người dùng email

  1. Vui lòng đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn). Nếu quên mật khẩu email của bạn, vui lòng cài đặt lại từ trang đăng nhập của Microsoft 365.
  2. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
  3. Vui lòng nhập Mật khẩu hiện tại của bạn, một Mật khẩu mới, và nhập lại mật khẩu trong Xác nhận Mật khẩu.
  4. Chọn Lưu. Có thể mất đến 30 phút cập nhật sau khi thay đổi mật khẩu.

Thông tin thêm