Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu Microsoft 365

Cập nhật mật khẩu Microsoft 365 từ Bảng điều khiển Email & Office. Nếu bạn là chủ nhân của tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể quản lý mật khẩu cho người dùng, chẳng hạn như cài đặt lại mật khẩu cho nhân viên.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.

Chủ tài khoản mới

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn). Nếu quên mật khẩu của tài khoản GoDaddy, đây là cách cài đặt lại.
 2. Trong mục Người dùng, bên cạnh người dùng, hãy chọn Quản lý.
 3. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
 4. Nhập Mật khẩu mới, rồi nhập lại trong mục Xác nhận mật khẩu (hoặc chọn Tạo mật khẩu tạm thời để người dùng có thể đặt mật khẩu cố định của riêng họ).
  cửa sổ thay đổi mật khẩu cho quản trị viên
 5. (Không bắt buộc) Trong Email khôi phục, nhập hoặc cập nhật địa chỉ email có thể sử dụng để cài đặt lại mật khẩu.
 6. Chọn Lưu. Có thể mất đến 30 phút để cập nhật mật khẩu.

Người dùng email

 1. Vui lòng đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn). Nếu quên mật khẩu email của bạn, vui lòng cài đặt lại từ trang đăng nhập của Microsoft 365.
 2. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
 3. Nhập Mật khẩu hiện tại của bạn.
  cửa sổ thay đổi mật khẩu cho người dùng email
 4. Nhập Mật khẩu mới, sau đó nhập lại mật khẩu vào ô Xác nhận mật khẩu.
 5. (Không bắt buộc) Trong Email khôi phục, nhập hoặc cập nhật địa chỉ email có thể sử dụng để cài đặt lại mật khẩu.
 6. Chọn Lưu. Có thể mất đến 30 phút để cập nhật mật khẩu.

Thông tin thêm