Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thay đổi mẫu đăng ký tiếp thị qua email

Khi bạn thêm mẫu đăng ký tiếp thị qua email vào trang web, khách truy cập có thể đăng ký nhận email quảng bá về website của bạn. Sau đây là cách tùy chỉnh mẫu bằng phần Đăng ký.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang.
 3. Cuộn xuống trang đến phần Đăng ký và nhấp chuột.
  nhấp phần Đăng ký
 4. Sử dụng các trường trong bảng điều khiển Đăng ký để tùy chỉnh tiêu đề của phần, thông báo mà người đăng ký sẽ xem được sau khi đăng ký và nhãn nút đăng ký. (Để biết thêm thông tin về cách thay đổi phần, hãy xem Thêm một phần.)
  nhấp vào một trường để thay đổi nội dung của trường đó

  Lưu ý: Những thay đổi bạn thực hiện trong các trường của bảng điều khiển sẽ được lưu tự động và mỗi thay đổi sẽ được cập nhật trên giao diện của phần Đăng ký.

 5. Để chọn một bố cục Đăng ký khác:
 6. Thiết bị Thao tác
  Máy tính Nhấp Bố cục trong menu, nhấp phần đăng ký và chọn một bố cục trong bảng bên phải.
  Trong chế độ xem dành cho máy tính, nhấp Bố cục
  Điện thoại/Máy tính bảng Trượt sang phải hay sang trái phía dưới bố cục hiện tại.
  Trong chế độ xem dành cho di động, trượt để chọn một bố cục khác

  Lưu ý: Nếu bạn chọn bố cục có nền màu đen, bạn có thể thay nền đó bằng ảnh bằng cách nhấp vào Sửa và trong bảng điều khiển Đăng ký, bạn nhấp vào Ảnh nền. (Để biết thêm thông tin, xem Thêm hoặc thay đổi ảnh.)

 7. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Xem trước rồi nhấp vào Đăng tải. Một cửa sổ sẽ bật lên xác nhận rằng trang của bạn đã được đăng tải.
 8. Để kiểm tra cách thức hoạt động của quy trình đăng ký đối với các khách truy cập trang, hãy nhấp Xem trang của tôi trong cửa sổ bật lên.
 9. Khi trang của bạn xuất hiện, cuộn tới phần đăng ký, nhập địa chỉ email và nhấp nút để gửi email.
  Kiểm tra mẫu bằng cách nhập địa chỉ email và nhấp Đăng ký

  Lưu ý: Một thông báo xác nhận cho biết một email sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

 10. Kiểm tra tài khoản email của bạn để mở email xác nhận, nhấp vào liên kết có trong đó và bạn đã được thêm vào danh sách email của trang.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin