Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi mẫu đăng ký tiếp thị qua email

Việc thêm mẫu đăng ký tiếp thị qua email vào trang của bạn sẽ cho phép khách truy cập đăng ký nhận email khuyến mại. Đây là cách tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ bằng cách sử dụng phần Đăng ký .

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang.
 4. Cuộn xuống trang đến phần Đăng ký và nhấp vào đó.
  nhấp vào phần Đăng ký
 5. Sử dụng các trường trong bảng điều khiển Đăng ký để tùy chỉnh tiêu đề của phần, tin nhắn mà người đăng ký sẽ nhìn thấy sau khi đăng ký và nhãn nút đăng ký. (Để biết thêm về cách thay đổi phần, hãy xem Thêm phần .)
  nhấp vào một trường để thay đổi nội dung của nó

  Lưu ý: Những thay đổi bạn thực hiện trong các trường của bảng điều khiển sẽ được lưu tự động và mỗi thay đổi sẽ được cập nhật trên giao diện của phần Đăng ký.

 6. Để chọn một bố cục Đăng ký khác:
 7. Thiết bị Thao tác
  Máy tính Nhấp vào Bố cục trong menu, nhấp vào phần đăng ký và chọn một bố cục trong bảng điều khiển bên phải.
  Trong chế độ xem trên máy tính, nhấp vào Bố cục
  Điện thoại/Máy tính bảng Vuốt sang phải hoặc sang trái bên dưới bố cục hiện tại.
  Trong chế độ xem trên thiết bị di động, vuốt để chọn một bố cục khác

  Lưu ý: Nếu bạn chọn bố cục có nền màu đen, bạn có thể thay nền đó bằng ảnh bằng cách nhấp vào Sửa và trong bảng điều khiển Đăng ký, bạn nhấp vào Ảnh nền. (Để biết thêm thông tin, xem Thêm hoặc thay đổi ảnh.)

 8. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Xem trước rồi nhấp vào Đăng tải. Một cửa sổ sẽ bật lên xác nhận rằng trang của bạn đã được đăng tải.
 9. Để kiểm tra cách thức hoạt động của quy trình đăng ký đối với các khách truy cập trang, hãy nhấp Xem trang của tôi trong cửa sổ bật lên.
 10. Khi trang của bạn xuất hiện, cuộn đến phần đăng ký, nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút để gửi email của bạn.
  Kiểm tra biểu mẫu bằng cách nhập email của bạn và nhấp Đăng ký

  Lưu ý: Một thông báo xác nhận cho biết một email sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

 11. Kiểm tra tài khoản email của bạn để mở email xác nhận, nhấp vào liên kết có trong đó và bạn đã được thêm vào danh sách email của trang.

Xem thêm thông tin