Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi

Máy chủ tên là bên kiểm soátDNS chính của bạn, và việc thay đổi máy chủ tên sẽ thay đổi vị trí bạn quản lý cài đặt DNS. Cài đặt máy chủ tên chính xác rất quan trọng để đảm bảo email và website của bạn hoạt động chính xác. Bạn phải đăng ký miền với GoDaddy trong tài khoản để có thể thay đổi các máy chủ tên.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  chọn miền
 3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
 4. Chọn Thay đổi trong phần Máy chủ tên.
 5. Chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn:
  • Tôi muốn kết nối miền với website tôi đã dựng: Sử dụng trình hướng dẫn của chúng tôi để kết nối miền của bạn với website dựng ở nơi khác, chẳng hạn như Squarespace, Weebly hoặc WordPress.
  • Tôi muốn dùng các máy chủ tên mặc định của GoDaddy (khuyến nghị): Chúng tôi sẽ tự động cập nhật miền của bạn vào một nhóm máy chủ tên GoDaddy. Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu bạn hiện không dùng máy chủ tên của GoDaddy.
  • Nhập máy chủ tên của riêng tôi (nâng cao): Nhập máy chủ tên mà nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cung cấp cho bạn.
 6. Chọn Lưu hoặc Kết nối.
 7. Chọn ô Có, tôi chấp thuận cập nhật Máy chủ tên cho (các) miền đã chọn.

  Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính nếu miền của bạn có gói bảo vệ miền. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác thực nếu tài khoản của bạn đã được bật phương thức xác minh 2 bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Một số miền có thể có yêu cầu đặc biệt về cài đặt máy chủ tên.
 • Nếu miền của bạn chưa được đăng ký hoặc lưu trữ với GoDaddy, bạn cũng có thể cùng chúng tôi quản lý DNS bằng cách thêm DNS được lưu trữ.