Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi miền trên tài khoản email Microsoft 365 của tôi

Nếu bạn đã mua một miền mới phản ánh thương hiệu của bạn, bạn có thể muốn cập nhật tài khoản email của mình để phù hợp. Nhưng trước khi bạn có thể thay đổi miền được liên kết với tài khoản Microsoft 365 của mình, miền đó phải:

 • Được đăng ký trong cùng một tài khoản với gói email Microsoft 365 của bạn.
 • Đăng ký DNS của nó trong cùng một tài khoản với gói email Microsoft 365 của bạn.
 • Không được thiết lập trên một tổ chức Microsoft 365 hiện có.
Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng một miền không được đăng ký với GoDaddy hoặc sử dụng DNS bên ngoài, hãy liên hệ với Hướng dẫn viên GoDaddy . Sau khi chúng tôi liên kết tên miền để tên miền là một phần của tổ chức Microsoft 365 của bạn, bạn có thể làm theo các bước dưới đây.

Thay đổi miền email Microsoft 365 của bạn

Video này là một phần của loạt bài Hướng dẫn cách thiết lập email .


 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Quản lý bên cạnh địa chỉ email bạn muốn cập nhật.
 3. Trong Thông tin tài khoản , chọn Sửa .
 4. Bên cạnh Tên người dùng , chọn Thay đổi miền . Một danh sách thả xuống sẽ hiển thị các miền có sẵn trong tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu để sử dụng trên Microsoft 365.
 5. Chọn miền mới của bạn và chọn Ok, OK . Điều này xác nhận rằng miền mới và miền cũ của bạn sẽ được liên kết.
 6. Chọn Lưu . Bạn có thể được yêu cầu cập nhật mật khẩu và tạo mật khẩu mới. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Lưu & Tiếp tục . Có thể mất đến 24 giờ để cập nhật thay đổi miền của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu bạn thay đổi tên người dùng, nó sẽ tự động tạo một bí danh (hoặc một phần chuyển tiếp) của tên người dùng trước đó, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ email nào được gửi đến địa chỉ email cũ.
 • Để biết thông tin về cách quản lý DNS miền của bạn tại GoDaddy, hãy truy cậpQuản lý bản ghi DNS .
 • Để được trợ giúp đăng nhập vào tài khoản email Microsoft 365 của bạn, hãy xemĐăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tôi .