Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi miền trên website WordPress được quản lý

Bạn có thể thay đổi tên miền của tài khoản Managed WordPress.


 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn thay đổi miền, hãy chọnCài đặt từ menu biểu tượng menu.

  chọn cài đặt
 4. Trong phần Miền, hãy chọn Thêm.
  chọn thêm để hiển thị menu
 5. Từ menu, hãy chọn Miền chính mới.
  chọn miền chính mới
 6. Trong trường được cung cấp dưới phần Miền chính mới hoặc miền con:, hãy điền miền bạn muốn sử dụng.
 7. Chọn Thêm miền.
 8. Xác minh miền là chính xác rồi chọn Đúng, hãy giúp tôi kết nối miền.
 9. Nếu bạn đang sử dụng miền được đăng ký trong một tài khoản khách hàng GoDaddy khác, hãy chọn Tiếp tục đến GoDaddy rồi đăng nhập vào tài khoản khi được yêu cầu. Hãy làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn để hoàn tất kết nối miền.

Lưu ý: Bạn có thể phải đợi tới 24-48 giờ để các thay đổi đối với DNS có hiệu lực.

Các bước liên quan

Thông tin thêm

 • Nếu miền bạn muốn sử dụng đang được sử dụng bởi một tài khoản dịch vụ lưu trữ khác, bao gồm bất kỳ miền con nào, trước tiên bạn cần xóa miền khỏi tài khoản đó.(cPanel / Plesk / Managed WordPress).
 • Bạn có thể nhập thủ công miền không nằm trong tài khoản GoDaddy bằng cách cập nhật bản ghi A cho miền đó để trỏ đến Địa chỉ IP của Managed WordPress.
 • Nếu bạn có chứng nhận SSL áp dụng cho tài khoản dịch vụ lưu trữ, hãy gỡ cài đặt chứng nhận đó trước khi thay đổi miền được lưu trữ chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thu hồi chứng nhận.