Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi ngôn ngữ cho người đăng ký

GoDaddy Email Marketing sử dụng cài đặt ngôn ngữ của Người đăng ký cho tất cả các tin nhắn mặc định mà người đăng ký của bạn nhìn thấy. Điều này bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký, đăng ký email xác nhận và văn bản trong chân trang email của bạn. Hãy nhớ chọn ngôn ngữ của người đăng ký mục tiêu!

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ tài khoản tổng thể của bạn cho chính mình, nhấp vào trình đơn ngữ tại rất đáy của bất kỳ trang GoDaddy Email Marketing.

  1. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt từ đầu màn hình.
  2. Chọn tab Ngôn ngữ , ở bên phải trang Cài đặt.
  3. Chọn ngôn ngữ của bạn từ menu Ngôn ngữ của người đăng ký.
  4. Nhấp vào nút Lưu thông tin tài khoản ở cuối trang để xác nhận lựa chọn của bạn.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin