Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi ngôn ngữ cho tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị tài khoản và sản phẩm của mình.

  1. Trên trang GoDaddy chính , cuộn xuống chân trang, rồi nhấp vào quốc gia và ngôn ngữ hiện tại:
    Quốc gia và ngôn ngữ hiện tại
  2. Chọn quốc gia hoặc ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Giao diện sản phẩm và tài khoản GoDaddy của bạn sẽ ngay lập tức cập nhật lên ngôn ngữ mới đã chọn.