GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi người có thể bình luận trên trang WordPress của tôi

Trong bảng điều khiển WordPress, bạn có thể chỉ định ai có thể bình luận trên các bài đăng và trang của bạn để ngăn bình luận rác.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Cài đặt rồi chọn Thảo luận .
  3. Trong phần Cài đặt nhận xét khác , chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh các tùy chọn sau để bật hoặc tắt chúng:
    • Tác giả bình luận phải điền tên và email .
    • Người dùng phải được đăng ký và đăng nhập để bình luận .
  4. Cuộn xuống cuối trang và chọn Lưu thay đổi .

Khi được kích hoạt, các tùy chọn này sẽ ngăn spam bots và người dùng chưa đăng ký để lại bình luận ngẫu nhiên trên trang của bạn.

Xem thêm thông tin