Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi phiên bản PHP

Để thay đổi phiên bản PHP cho website WordPress được quản lý của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Cảnh báo: Việc nâng cấp lên phiên bản PHP có thể gây ra các sự cố cho trang của bạn. Bạn có thể thử nghiệm nâng cấp bằng cách sử dụng môi trường dàn dựng.
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn thay đổi phiên bản PHP, vui lòng chọnCài đặt từ biểu tượng menu menu.

  menu tùy chọn trên trang
 4. Bên dướiTrang sản xuất, kế bên Phiên bản PHP vui lòng chọnThay đổi.
  truy cập tùy chọn thay đổi phiên bản PHP
 5. Từ menu, bạn có thể chọn phiên bản PHP để đổi sang, sau đó chọnLưu thay đổi.
  chọn phiên bản PHP
 6. Sử dụng tập tin phpinfo để xác nhận các thay đổi đã hoàn tất.

Xem thêm thông tin