Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi phiên bản PHP của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Làm theo các bước sau để thay đổi phiên bản PHP được sử dụng trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn.

Lưu ý: Plesk cho phép bạn thay đổi cài đặt PHP trên cơ sở từng miền. Điều này có nghĩa là bạn cần cập nhật cài đặt cho từng miền trên tài khoản của mình nếu bạn không muốn sử dụng phiên bản mặc định của PHP.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn quản lý, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk . Trang chủ Plesk xuất hiện, hiển thị từng miền được liên kết với tài khoản.
  4. Đối với miền bạn muốn quản lý, chọn Cài đặt PHP .

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang rồi chọn Cài đặt PHP .

  5. Trong trang Cài đặt PHP , chọn phiên bản PHP mà bạn muốn sử dụng từ menu Hỗ trợ PHP.
  6. Ở cuối trang, chọn OK .
  7. (Tùy chọn) Lặp lại các bước này để thay đổi phiên bản PHP cho từng miền được liên kết với tài khoản.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin