Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi số điện thoại xác minh 2 bước

Để thay đổi số điện thoại xác minh 2 bước, bạn cần xóa số điện thoại hiện tại rồi thêm số mới vào tài khoản. Kể cả khi đã thay đổi số điện thoại trong trang Hồ sơ của tôi trên GoDaddy, bạn vẫn cần cập nhật số điện thoại dùng cho phương thức 2SV.

Yêu cầu: Nếu bạn không thể truy cập thiết bị bạn dùng để cài đặt xác minh 2 bước, vui lòng xem qua Hủy xác minh 2 bước.

Bước 1: Xóa số điện thoại hiện tại

  1. Truy cập vào GoDaddy Đăng nhập & mã PIN.
  2. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập. Nếu đã bật tính năng xác minh 2 bước, hãy nhập mã từ điện thoại hoặc ứng dụng xác thực, hoặc nhập mã khóa bảo mật của bạn.
  3. Dưới phần Xác minh 2 bước, chọn Chỉnh sửa.
  4. Chọn SMS, sau đó chọn Xóa.
  5. Chọn Loại bỏ. Thông báo thành công sẽ xuất hiện và chúng tôi sẽ tắt tính năng 2SV ngay lập tức.

Bước 2: Thêm số điện thoại mới

  1. Truy cập vào GoDaddy, trang Đăng nhập & mã PIN. Bạn có thể sẽ thấy lời nhắc đăng nhập.
  2. Dưới phần Xác minh 2 bước, chọn Thêm phương thức xác minh.
  3. Chọn Tin nhắn văn bản SMS rồi đến Tiếp theo.
  4. Nhập số điện thoại mới rồi chọn Tiếp theo.
  5. Nhập mã gồm 6 chữ số chúng tôi gửi cho bạn (có hiệu lực trong 20 phút), rồi chọn Tiếp theo. Một khi chúng tôi xác minh được thông tin cập nhật của bạn, bạn sẽ thấy thông báo thành công.

Thông tin thêm