Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tài khoản chuyển tiếp email của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ mà tài khoản chuyển tiếp email của bạn sẽ gửi email đến. Đây là cách thực hiện:

Cảnh báo: Bài viết này dùng để chỉnh sửa một tài khoản chuyển tiếp đã có. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem:Các tùy chọn chuyển tiếp cho địa chỉ email
 1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Trang chủ.
 3. Nhấp vào địa chỉ email của tài khoản chuyển tiếp.
 4. Bước tiếp theo tùy thuộc vào việc bạn đã thiết lập tài khoản chuyển tiếp hay bạn đã thiết lập bản sao chuyển tiếp của email đến .
  Tài khoản chuyển tiếp Chuyển tiếp bản sao của email đến
  Trong trường Đến những địa chỉ email này: chỉnh sửa hoặc nhập (các) địa chỉ email mới. Bên dưới các tùy chọn bổ sung, bên cạnh Gửi bản sao đến : , chỉnh sửa hoặc nhập (các) địa chỉ email mới.
 5. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt khác cho địa chỉ này. Các cài đặt có sẵn phụ thuộc vào việc đây là tài khoản chuyển tiếp hay bạn đã thiết lập bản sao chuyển tiếp của email đến .
  Cài đặt Tài khoản chuyển tiếp Chuyển tiếp bản sao của email đến
  Nhận tất cả X X
  Số lượt chuyển tiếp SMTP mỗi ngày X
  Hành vi bộ lọc SPAM X
  Bật trả lời tự động X X

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi Gói liên kết với địa chỉ này. Để làm điều đó, bạn sẽ phải xóa tài khoản và thiết lập tài khoản làm địa chỉ mới, theo một gói khác.

 6. Nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin