Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tập tin mặc định / chỉ mục trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

Tập tin mặc định của tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows sẽ hiển thị khi khách truy cập vào trang của bạn. Đối với hầu hết mọi người, đó là "trang chủ" cho trang của họ. Tên tập tin thực tế cho trang chủ tương tự như "index.htm" hoặc "default.htm" tùy thuộc vào cách bạn tạo trang của mình.

Nếu trang chủ của bạn không hiển thị khi bạn duyệt đến tên miền của mình, hãy đảm bảo rằng Plesk biết tập tin nào cần tìm trước tiên . Đây là cách vào Plesk và thiết lập.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Chọn Thư mục ảo .
  5. Chọn Thuộc tính thư mục .
  6. Trong phần Tài liệu , danh sách bên dưới Thứ tự tìm kiếm tài liệu mặc định hiển thị các tên tập tin mặc định / chỉ mục mà Plesk tìm kiếm, theo thứ tự mà Plesk tìm kiếm chúng. Vì vậy, nếu "trang chủ" website của bạn được đặt tên là Default.aspx , thì bạn sẽ muốn tập tin đó ở đầu danh sách.
    plesk danh sách thứ tự tìm kiếm tài liệu mặc định
  7. Trong danh sách Thứ tự tìm kiếm tài liệu mặc định , thay đổi thứ tự tên tập tin hiển thị hoặc nhập tên tập tin mới mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ: nếu trang chủ website của bạn được đặt tên là Default.htm , hãy chọn Default.htm trong danh sách rồi chọn Lên trên nhiều lần cho đến khi Default.htmđầu danh sách.
  8. Ở cuối trang, nhấp vào OK .

Xem thêm thông tin