Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi tên miền WordPress của bạn trong khi di chuyển trang của bạn đến một địa điểm mới

Có nhiều cách để di chuyển trang blog WordPress® của bạn giữa các máy chủ. Bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này nếu muốn thay đổi tên miền lưu trữ blog WordPress của bạn trong quá trình di chuyển trang đến một máy chủ mới.

Nếu di chuyển trang nhưng dùng cùng tên miền, hãy xem phầnChuyển các trang WordPress lớn sang CÔNG TY_TÊN.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi tên miền của WordPress, hãy xem phầnThay đổi tên miền WordPress của bạn.

Nếu cài đặt WordPress® trong thư mục không đúng trên máy chủ, hãy xem phầnMove my WordPress site to a different directory in Web & Classic Hosting.

Để bắt đầu, bạn cần thiết lập WordPress trên tài khoản lưu trữ của mình. Một khi WordPress đã được cài đặt, bạn cần xuất blog và cơ sở dữ liệu hiện có của mình, sau đó nhập cùng với cơ sở dữ liệu vào máy chủ mới. Cuối cùng, để hoàn thiện quá trình, bạn cần cập nhật tập tin wp-config.php và sửa mọi liên kết bị lỗi trên trang.

1. Xuất và tải xuống Blog từ một máy chủ

Để xuất và tải về các blog WordPress từ máy chủ lưu trữ hiện tại của mình, bạn cần sao lưu cơ sở dữ liệu hiện có và có quyền truy cập vào các tập tin WordPress trên máy chủ hiện tại của bạn.

Để Xuất và tải xuống Blog từ một máy chủ

 1. Xác định cơ sở dữ liệu mà blog WordPress của bạn dùng, sau đó tạo một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu dưới dạng một tập tin SQL. Để biết thêm thông tin, hãy xem chỉ số WordPress.
 2. Kết nối với tài khoản lưu trữ hiện có của bạn bằng Giao thức truyền tập tin (FTP). Để biết thêm thông tin, hãy xem What is File Transfer Protocol (FTP)?
 3. Tải xuống toàn bộ nội dung của thư mục wordpress về máy tính của bạn.

2. Nhập và tải một trang WordPress lên một máy chủ mới

Để nhập và tải blog WordPress của bạn lên máy chủ của chúng tôi, bạn cần truy cập cơ sở dữ liệu và máy chủ lưu trữ mới.

Để Nhập và tải một trang WordPress lên một máy chủ mới

 1. Kết nối với tài khoản lưu trữ mới bằng cách sử dụng FTP.
 2. Tải lên và thay thế nội dung của thư mục wordpress mà bạn đã lưu.
 3. Tạo một cơ sở dữ liệu MySQL mới. Để biết thêm thông tin, xem phần Tạo các cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MS SQL.
 4. Lưu ý tên cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu, tên máy chủ và mật khẩu bạn đã sử dụng.
 5. Phục hồi tập tin SQL bạn đã lưu vào cơ sở dữ liệu mới. Để biết thêm thông tin, xem Nhập tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL..

3. Cập nhật tập tin wp-config.php của bạn

Để làm cho trang hoạt động lại, bạn cần cập nhật tập tin wp-config.php với tên miền mới của bạn..

Để cập nhật tập tin wp-config.php của bạn

 1. Sử dụng trình biên tập của tài khoản lưu trữ, mở tập tin wp-config.php.
 2. Thêm hai dòng sau vào tập tin mà trong đóexample.com là vị trí chính xác trang của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem sổ ghi WordPress.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Xác định phần trông giống như ví dụ này:
  /** Tên của cơ sở dữ liệu cho WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** Tên người dùng cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** Mật khẩu cơ sở dữ liệu của MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** MySQL tên dịch vụ lưu trữ */
  define('DB_HOST', 'localhost');
 4. Nhập thông tin cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu như dưới đây:
  • putyourdbnamehere là tên cơ sở dữ liệu của MySQL
  • usernamehere là tên cơ sở dữ liệu của MySQL
  • yourpasswordherelà mật khẩu của MySQL
  • localhost là tên máy chủ MySQL
 5. Lưu nội dung chỉnh sửa của bạn.

4. Sửa liên kết bị hỏng sau khi di chuyển trang WordPress của bạn

Cuối cùng, bạn cần sửa các đường dẫn liên kết cũ của trang.

Để sửa các liên kết bị hỏng sau khi di chuyển trang WordPress của bạn

 1. Đăng nhập vào Bảng quản trị của WordPress
 2. Từ menu Trình cắm, nhấp vàoThêm mới.
 3. NhậpTìm kiếm và thay thế, sau đó nhấp Tìm kiếm trình cắm.
 4. Xác định trình cắm Tìm kiếm và thay thế , sau đó nhấp Cài đặt ngay.
 5. Nhấp OK.
 6. NhấpBật trình cắm.
 7. Từ menu Công cụ, nhấp vàosau đó nhấp.
 8. Nhập URL trang cũ của bạn trong trường Tìm kiếm. Ví dụ, http://olddomainexample.com (không dấu gạch chéo đi kèm).
 9. Nhập URL trang mới của bạn trong trường Thay thế bằng. Ví dụ, http://newdomainexample.com (không dấu gạch chéo đi kèm).
 10. Chọn Tất cả, sau đó nhấp Đi.
 11. Sử dụng trình soạn thảo của tài khoản lưu trữ, mở tập tin wp-config.php, sau đó xóa hai dòng dưới đây:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.