Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu Poynt của tôi

Poynt và GoDaddy đã hợp sức ! Điều này có nghĩa là tên người dùng và mật khẩu Poynt của bạn giống với tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của mình . Bạn có thể thay đổi những điều này trong hồ sơ GoDaddy sau khi đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của mình.

Vì bạn đang sử dụng thông tin đăng nhập GoDaddy nên bạn không thể thay đổi thông tin đăng nhập của mình thông qua bảng điều khiển Poynt. Nhưng - những thay đổi bạn thực hiện đối với tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ tự động được chuyển sang tài khoản Poynt của bạn.