Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên người dùng tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thay đổi tên người dùng của mình sau khi đăng nhập vào tài khoản GoDaddy.

  1. Truy cập vào GoDaddy của bạn trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập , chọn Sửa .
  3. Nhập tên người dùng mới của bạn. Nó phải đáp ứng các điều kiện được hiển thị.
  4. Chọn Lưu để xác nhận thay đổi của bạn.

Xem thêm thông tin