Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi tên người dùng trên tài khoản email Microsoft 365 của tôi

Bạn có thể thay đổi tên người dùng cho tài khoản Microsoft 365 của mình. Sau khi bạn thay đổi tên người dùng, nó sẽ tự động tạo một bí danh (hoặc một phần chuyển tiếp) của tên người dùng trước đó, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ email nào được gửi đến địa chỉ email cũ.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Chọn Quản lý bên cạnh địa chỉ email bạn muốn cập nhật.
  3. Bên dưới Thông tin tài khoản , chọn Sửa .
  4. Nhập tên người dùng mới của bạn vào hộp Tên người dùng.
  5. Chọn Lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin