Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi

Change the details for the registrant, administrative, technical and billing contacts on your domain. GoDaddy protects your privacy by automatically substituting domain contact info on eligible domains with proxy details from our privacy service provider, Domains By Proxy®. Your new contact info won't show in the WHOIS directory unless you change the visibility settings.

 1. Sign in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help signing in? Find your username or password.)
 2. Vui lòng đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn cập nhật. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
 3. Chọn Quyền sở hữu > Cập nhật Địa chỉ liên lạc.
  chọn cập nhật liên hệ
 4. Enter your new contact details. Edit info for individual contact types by unchecking the box next to Use for all contact types.
 5. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.
 6. If your domain has Domain Protection:
  • Check the box next to Yes, I consent to update my contact information for the selected domain(s), then select Continue.
  • Enter the verification code we sent to you via 2-step verification (2SV) or a one-time password, then select Verify.
Bắt buộc: Nếu thông tin liên hệ của bạn được đặt là hiển thị, và bạn đã cập nhật tên, họ, tổ chức hayđịa chỉ email của người đăng ký, bạn sẽ cần phê duyệt những cập nhật này.

It can take up to 48 hours for your new information to display on the WHOIS directory.

Các bước liên quan

Thông tin thêm