Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi thư mục gốc của miền phụ trong Dịch vụ lưu trữ của Windows

Nếu bạn đã thêm một miền phụ vào tài khoản dịch vụ lưu trữ Deluxe hoặc Ultimate Plesk, bạn có thể thay đổi thư mục gốc mà miền này đang sử dụng. Thao tác này sẽ thay đổi thư mục mà miền phụ của bạn sử dụng cho các trang web của miền đó.

Lưu ý: Bạn không biết mình có loại dịch vụ lưu trữ nào? Bạn có thể tìm hiểu điều đó trong cài đặt tài khoản của mình .

 1. Trên trang chủ Plesk, bên cạnh miền bạn muốn thay đổi, nhấp vào Cài đặt dịch vụ lưu trữ .
  1. Bạn chưa đăng nhập Plesk? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Trong trường Tài liệu gốc , nhập đường dẫn mới cho miền này. Đây sẽ là thư mục gốc mới cho website của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt một ứng dụng cho miền này, bạn sẽ không thể thay đổi thư mục gốc miền cho đến khi ứng dụng bị xóa.

 3. Nhấp vào OK ở cuối trang.

Tên miền phụ bây giờ trỏ đến thư mục mới. Nếu các tập tin website của bạn nằm trong thư mục mới, website của bạn sẽ hiển thị khi bạn điều hướng đến miền của mình trong trình duyệt web.

Các bước tiếp theo