Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi trang Webmail và kích thước văn bản

Bạn có thể thay đổi kích thước văn bản hiển thị trên các trang Webmail và email trong không gian làm việc của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trong tiêu đề, từ cài đặt Thu phóng , chọn một trong những tùy chọn sau:
    • Điểm trừ: Giảm lượt xem trang email và hiển thị văn bản cho các email và giao diện Webmail trong không gian làm việc ở kích thước phông chữ nhỏ hơn.
    • Điểm cộng: Tăng lượt xem trang email và hiển thị văn bản cho thư email và giao diện Webmail trong không gian làm việc ở kích thước phông chữ lớn hơn.
    • Đặt lại: Trả chế độ xem trang email và văn bản về cài đặt Webmail trong không gian làm việc mặc định.