Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi chủ đề trong WordPress

Thay đổi chủ đề WordPress cho phép bạn thay đổi nhiều về cách thức hiển thị website của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Cài đặt chủ đề nếu chủ đề bạn muốn sử dụng chưa được cài đặt.
  3. Từ menu Giao diện , nhấp vào Chủ đề .

    Lưu ý: Nhấp vào Chủ đề GoDaddy để xem tất cả chủ đề GoDaddy đã được thiết kế chuyên nghiệp và tối ưu hóa cho website của bạn.

  4. Di chuột qua chủ đề bạn muốn kích hoạt.
  5. Nhấp vào Kích hoạt .

Giao diện mới của bạn giờ sẽ xuất hiện trên trang WordPress của bạn.

Xem thêm thông tin