Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thay đổi chủ đề WordPress trong FTP

Bạn có thể thực hiện các thay đổi tùy chỉnh đối với CSS của chủ đề WordPress thông qua FTP.

  1. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với một chủ đề WordPress, hãy thêm một chủ đề con
  2. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng FTP .
  3. Điều hướng đến thư mục / wp-content / themes .
  4. Mở thư mục chứa giao diện con của bạn.
  5. Xác định vị trí và chỉnh sửa tập tin style.css.
  6. Lưu các thay đổi của bạn và tải lên tập tin.

Xem thêm thông tin