Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thay đổi chân trang

Bạn có thể thay đổi một số khía cạnh của phần chân trang website: bố cục, màu nền, bản quyền và văn bản mặc định "Được cung cấp bởi GoDaddy".

Lưu ý: Bạn không thể thêm ảnh vào chân trang.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Trong cửa sổ chính, nhấp vào bất kỳ đâu trong Chân trang.
  Nhấp vào bên trong chân trang
 4. Khi bảng điều khiển Chân trang mở ra, nhấp vào ngăn bất kỳ và thực hiện thay đổi.
  thay đổi cài đặt chân trang
 5. Các thay đổi của bạn đều được tự động lưu, do đó, khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Hoàn thành để đóng bảng điều khiển hoặc Xem trước để xem kết quả.
  chân trang sau khi thay đổi
 6. Khi bạn hoàn thành, nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải để cập nhật nội dung hiển thị cho khách hàng.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.