Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Manage my mobile app store purchase

If you purchased a product or subscription from your mobile app store, your free trial and subscription billing are managed by the Apple App Store or Google Play. You can see your purchased products in the My Products page or in the GoDaddy mobile app, but any changes or cancellations must be done through the the mobile app store where you purchased your product or subscription.

Note: Websites purchased through the Apple App Store don’t appear in My Products. Use the GoDaddy mobile app to edit the website or use your phone’s app store to manage your subscription.

For more information about changing, reactivating, renewing or cancelling products in the app store, use the links below:

More info

Liên quan đến cộng đồng

SibinBaby's Avatar
Is there an APP for webmail?

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

binarybadboy's Avatar
Freedom Voice

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

DZ's Avatar
Web Hosting query for new bee :)

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

noelhunter's Avatar
Hello

2 Câu trả lời

Last posted about 5 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng