Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Thay đổi miền được bảo mật của bạn

Bạn có thể thay đổi "tên thông thường" của chứng nhận SSL, là tên miền chính mà nó bảo mật/mã hóa.

Thông tin bổ sung

 • Với các chứng nhận SSL cao cấp và mở rộng, bạn chỉ có thể thay đổi tên miền chung, bạn không thể thay đổi thông tin của tổ chức.
 • Bạn phải xem kỹ quá trình xác minh miền cho tên miền của tên thông thường mới của bạn.
 • Yêu cầu một tên thông thường mới không làm ảnh hưởng đến ngày hết hạn SSL của bạn.
 • Tên thông thường cũ của bạn có thể tạo các kết nối bảo mật trong 72 giờ sau khi bạn hoàn thành thay đổi cho tên thông thường của bạn.
 • Nếu chứng nhận của bạn đi kèm với một trong các dịch vụ lưu trữ chia sẻ của chúng tôi, việc đổi tên thông thường của chứng nhận không làm đổi tên dịch vụ đi kèm. Bạn phải thay đổi tên miền của dịch vụ riêng rẽ (thêm thông tin).

Để thay đổi tên thông thường của SSL thông thường hoặc cao cấp của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
 4. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, trong cột Hành động, nhấp Xem trạng thái.
 5. Nhấp Quản lý.
 6. Nhấp Thay đổi trang mà chứng nhận của bạn bảo vệ.
 7. Chọn một trong những lựa chọn sau đây tùy theo vị trí bạn lưu website của bạn:
  Được lưu trữ... Làm việc này...
  Lưu trữ chia sẻ hoặc Trình dựng trang Chọn Đổi sang miền được lưu trữ, và sau đó chọn tên miền mà bạn muốn sử dụng.
  Nơi khác Bỏ chọn Đổi sang miền được lưu trữ.
  Nhập tên thông thường mà bạn muốn sử dụng cho chứng nhận của bạn.
 8. Nhấp Lưu.
 9. Nếu bạn đã cung cấp một CSR cho máy chủ sử dụng chứng nhận SSL và đang chuyển đến một máy chủ mới, bạn sẽ cần phải thay chìa khóa cho chứng nhận (thêm thông tin).
 10. Nhấp vào Gửi tất cả những thay đổi đã lưu.

Bây giờ bạn sẽ cần xác minh yêu cầu tên thông thường mới (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.