Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Thay đổi miền của tài khoản của bạn

Thay đổi tên miền chính trên một tài khoản lưu trữ cho phép bạn thay đổi tên miền liên quan đến thư mục gốc Web của tài khoản.

Có vài việc bạn cần nhớ:

  • Nếu bạn đã thêm tên miền mà bạn muốn sử dụng làm tên miền được lưu trữ chính của bạn, bạn cần xóa nó trước tiên. Có thể bạn cũng cần phải xóa bất kỳ miền con nào của tên miền chính trước khi bạn có thể thay đổi nó (Web & Cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý).
  • Nếu bạn có một chứng nhận SSL được áp dụng cho tài khoản lưu trữ của bạn, bạn không thể thay đổi tên miền được lưu trữ chính của bạn mà không thu hồi SSL của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem
    .
  • Các cài đặt WordPress có thể ngắt nếu bạn thay đổi miền chính của bạn. Nếu việc này xảy ra, hãy xem các hướng dẫn trên trang WordPress.
  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng đăng nhập TÊN_CÔNG TY.
  4. Bên dưới tài khoản có miền mà bạn muốn thay đổi, nhấp Cài đặt.
  5. Chọn hoặc nhập miền bạn muốn sử dụng, sau đó nhập Thay đổi miền.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.