Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thay đổi miền của tài khoản của bạn

Thay đổi tên miền chính trên một tài khoản lưu trữ cho phép bạn thay đổi tên miền liên quan đến thư mục gốc Web của tài khoản.

Có vài việc bạn cần nhớ:

 • Nếu bạn đã thêm tên miền mà bạn muốn sử dụng như tên miền được lưu trữ chính của bạn, bạn cần loại bỏ nó trước. Bạn cũng có thể cần loại bỏ bất kỳ miền con nào của tên miền chính của bạn trước khi bạn có thể thay đổi tên miền. Để biết thêm chi tiết, hãy xem
  .
 • Nếu bạn có một chứng nhận SSL được áp dụng cho tài khoản lưu trữ của bạn, bạn không thể thay đổi tên miền được lưu trữ chính của bạn mà không thu hồi SSL của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem
  .
 • Các cài đặt WordPress có thể ngắt nếu bạn thay đổi miền chính của bạn. Nếu việc này xảy ra, hãy xem các hướng dẫn trên trang WordPress.
 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Từ menu Thêm, chọn Miền được lưu trữ.
 5. Chọn miền được lưu trữ chính của bạn, sau đó nhấp Thay đổi chính.
 6. Nhập miền chính mới cho tài khoản của bạn, sau đó nhấp OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.