Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi miền của tôi

Bạn có thể thay đổi tên miền của tài khoản WordPress được quản lý.

Trước khi thay đổi tên miền, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Nếu miền bạn muốn sử dụng đang được sử dụng bởi một tài khoản lưu trữ khác, trước hết bạn cần xóa miền khỏi tài khoản đó. Có thể bạn cũng cần phải xóa mọi miền phụ của tên miền chính trước khi có thể thay đổi tên miền (Web & cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý).
 • Nếu bạn có chứng nhận SSL áp dụng cho tài khoản lưu trữ, bạn sẽ cần thu hồi chứng nhận trước khi có thể thay đổi miền được lưu trữ chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .
 • Bạn có thể tìm thấy chi tiết về thao tác chúng tôi thực hiện với tài khoản WordPress được quản lý của bạn khi bạn thay đổi tên miền trong Sẽ thế nào khi tôi thay đổi miền?
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Với website bạn muốn thay đổi, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm, rồi chọn Thay đổi miền.
  chọn thay đổi miền
 4. Nhấp vào Thêm miền.
 5. Tùy thuộc vào cách bạn muốn thay đổi tên miền, hãy nhấp vào một trong những mục sau:
  Thao tác Cách thức thực hiện...
  Thêm hoặc xóa "www" Bên cạnh tên miền của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm, rồi chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách.
  Sử dụng một miền khác Nhấp vào Thêm miền. Sau đó chọn hoặc nhập miền bạn muốn sử dụng, chọn Chuyển miền này thành miền chính cho tài khoản của bạn, rồi nhấp vào Thêm.

Lưu ý: Bạn có thể phải đợi tới 24-48 giờ để các thay đổi đối với DNS có hiệu lực.

Bước tiếp theo

Sau khi thay đổi tên miền, bạn có thể muốn cập nhật cài đặt DNS của tên miền. Những cài đặt này có trong Xem địa chỉ IP của tôi.

Thông tin thêm

Nếu bạn nhập miền thủ công không nằm trong tài khoản GoDaddy của mình, bạn sẽ cần cập nhật bản ghi A cho miền đó để trỏ miền đến Địa chỉ IP WordPress được quản lý.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.