Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thay đổi miền của tôi

Bạn có thể thay đổi tên miền mà tài khoản của bạn sử dụng với các loại tài khoản dịch vụ lưu trữ sau:

 • dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel
 • dịch vụ lưu trữ chia sẻ Parallels Plesk

Nếu bạn không chắc chắn về loại dịch vụ lưu trữ mà bạn có, hãy tham khảo bài viết này.

 1. Trong xếp dành cho tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Cài đặt.
 2. Chọn một trong các mục sau đây, dựa trên loại tên miền mà bạn muốn sử dụng.
  Loại tên miền Việc cần làm...
  Được đăng ký trong cùng một tài khoản Chọn một miền từ tài khoản của bạn.
  Được đăng ký trong một tài khoản khác Nhập miền hoặc miền con.
  Miền con thuộc loại miền bất kỳ Nhập miền hoặc miền con.
 3. Hoàn thành các trường trên màn hình, rồi sau đó nhấp Thay đổi miền

Các loại tài khoản khác

Để thay đổi miền của các loại tài khoản khác, hãy tham khảo các bài viết sau:

Bước tiếp theo

 • Bắt đầu sử dụng tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào Quản lý trong xếp dành cho tài khoản này.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.