Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi miền trên website WordPress được quản lý

Bạn có thể thay đổi tên miền của tài khoản WordPress được quản lý.


  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Trên thanh menu, chọn Cài đặt.
  3. Trong phần Miền, chọn Đính kèm miền.
  4. Trong menu kéo xuống Chọn miền, chọn một miền từ tài khoản này hoặc chọn Thêm miền bên ngoài hoặc miền con để sử dụng miền đã đăng ký trong tài khoản khác hoặc miền con.
  5. Chọn Biến miền này thành miền chính cho tài khoản của bạn.
  6. Chọn Đính kèm.

Lưu ý: Bạn có thể phải đợi tới 24-48 giờ để các thay đổi đối với DNS có hiệu lực.

Các bước liên quan

Sau khi thay đổi tên miền, bạn có thể muốn cập nhật cài đặt DNS của tên miền. Những cài đặt này có trong Xem địa chỉ IP của tôi.

Thông tin thêm

Nếu miền bạn muốn sử dụng đang được sử dụng bởi một tài khoản dịch vụ lưu trữ khác, bao gồm bất kỳ miền con nào, trước hết bạn cần gỡ bỏ miền khỏi tài khoản đó.(cPanel / Plesk / WordPress được quản lý).

Bạn có thể nhập thủ công miền không nằm trong tài khoản GoDaddy của mình bằng cách cập nhật hồ sơ A cho miền đó để trỏ đến Địa chỉ IP WordPress được quản lý.

Nếu bạn có chứng nhận SSL áp dụng cho tài khoản dịch vụ lưu trữ, hãy gỡ cài đặt chứng nhận đó trước khi thay đổi miền được lưu trữ chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thu hồi chứng nhận.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.