Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thay đổi miền trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux

Sau đây là cách thay đổi tên miền chính trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của bạn. Sau khi thay đổi, hãy chờ tối đa 24 giờ để thay đổi của bạn có hiệu lực.

Trước khi bạn thực hiện các bước này:

Bạn đã lo được phần đó? Hãy thay đổi tên miền.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, trong phần Cài đặt, bên cạnh Miền chính, nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn hoặc nhập miền bạn muốn sử dụng, sau đó nhập Thay đổi miền.

Xem thêm thông tin

  • Nếu miền bạn muốn sử dụng không ở trong cùng một tài khoản GoDaddy, bạn cần thay đổi hồ sơ A của miền để trỏ đến địa chỉ IP dịch vụ lưu trữ của bạn.
  • Bản cài đặt WordPress® có thể bị lỗi khi bạn thay đổi miền chính của mình. Nếu điều này xảy ra, hãy xem các Hướng dẫn dành cho WordPress sau đây.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.